ايده برتر آريا

مدير فروش :  09113249795  /  09351289795   نصيری
تعرفه های كاربری

واگذاری پنل های كاربری به صورت دائمی و با شرايط ويژه

نام طرح هزينه فعال سازی هزينه ارسال هزینه ارسال به وایبر شماره اختصاصی رايگان شماره های رند رايگان پیامک هدیه
طرح پایه 25 هزار تومان 13.5 تومان ثابت 7.8 تومان ثابت - 9 100
طرح برنزی 50 هزار تومان 12.5 تومان ثابت 7.3 تومان ثابت 1 9 500
طرح نقره ای 100 هزار تومان 11.5 تومان ثابت 6.7 تومان ثابت 1 9 1000
طرح طلايی 150 هزار تومان 10.5 تومان ثابت 6.1 تومان ثابت 1 9 1500

برای تعرفه های توافقی تماس بگيريد!

تمامی پنل های فوق قابل ارتقاء بوده و به صورت دائمی ارائه می گردد و بدون هزينه تمديد ساليانه می باشد.

تمامی امكانات سامانه بدون محدوديت در دسترس همه كاربران طرح های مختلف می باشد. تنها تفاوت پنل ها در نرخ ارسال پيامك می باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن های شركت تماس حاصل نماييد.

تمامی حقوق اين وبسايت متعلق به سامانه پیام کوتاه ایباکو می باشد.